RolexDatejust

Datejust

ต้นแบบอันทันสมัยของนาฬิกาสุดคลาสสิค

DATEJUST

Rolex Datejust คือนาฬิกาคลาสสิครูปแบบนำสมัยทั้งในส่วนของความงดงามและระบบการทำงานที่อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของโลกแฟชั่น นาฬิการุ่น Datejust ยังคงความงดงามและทนทานผ่านกาลเวลา โดยเฉพาะรุ่นดั้งเดิมที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ได้รับการจดจำและยอมรับมากที่สุด

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Datejust 41

Oyster, 41 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel, ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel, ทองคำและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., ทองคำและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel, ทองคำและเพชร

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Date 34

Oyster, 34 มม., Oystersteel

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และเอเวอร์โรสโกลด์

Rolex
Datejust 36

Oyster, 36 มม., Oystersteel

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., ทองคำขาวและเพชร

Rolex
Date 34

Oyster, 34 มม., Oystersteel และทองคำขาว

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Datejust 31

Oyster, 31 มม., Oystersteel เอเวอร์โรสโกลด์และเพชร