เสียงเรียกแห่งยอดเขา

ROLEX EXPLORER

นาฬิการุ่น Explorer เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์อันแนบแน่นที่ผูกพัน Rolex และการสำรวจเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1920 Rolex ได้ใช้โลกใบนี้เป็นสนามปฏิบัติการเพื่อทดสอบนาฬิกาภายใต้สภาพการใช้งานจริง เพื่อแสวงหาความเที่ยงตรง ความทนทาน และความน่าไว้วางใจที่มากกว่า

กรองการค้นหา

กรองการค้นหา

Rolex
Explorer

Oyster, 36 มม., Oystersteel และทองคำ

Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer

Oyster, 36 มม., Oystersteel

Rolex
Explorer II

Oyster, 42 มม., Oystersteel